Daily Archives: Tháng Mười Hai 3, 2019

Trần Anh Group Văn hóa cốt lỗi, sự sống còn của một công ty

Tháng Mười Hai 3, 2019

Sự phát triển và tồn tại của một công ty, sự khác biệt của một công ty nằm ở chính văn hóa cốt lỗi mà công ty đó mang đến. Văn hóa giành cho tất cả mọi người trong công ty và văn hóa khi ứng xử với khách hàng. Tầm quan trọng của văn hóa cốt lỗi luôn được Trần Anh Group gìn giữ và phát triển trong suốt khoảng thời gian hình thành và phát triển của mình, những văn hóa đó là vô cùng cần thiết để có thể tồn tại trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt như hôm nay.

 Văn hóa cốt lỗi sự sống của Trần Anh Group

Giá Trị Cốt Lỗi Trần Anh Group

Uy tín đi đầu: Trần Anh Group bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.
Chất lượng phục vụ: Trần Anh Group luôn đặt tiêu chí chất lượng làm nền tảng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng trong cam kết; Luôn tự tôn pháp luật, duy trì đạo đức; Lấy khách hàng làm trung tâm.
Nhân lực là vốn quí: Trần Anh Group xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; Coi trọng người lao động như là tài sản quí giá nhất; Thấu tình – Đạt lý trong mọi quan hệ. Tạo dựng văn hoá làm việc trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết.
Tiên phong: mở đường và mạnh dạn đương đầu vượt qua những thách thức để đón nhận cơ hội vươn đến thành công;
Đổi mới và năng động: để phát triển bền vững;
Trách nhiệm: với cộng đồng và xã hội;
Tạo dựng sự khác biệt: bằng tính đột phá sáng tạo trong kinh doanh và quản trị điều hành.

Bằng nhiệt huyết và khát vọng vươn lên cùng chiến lược đầu tư, phát triển bền vững, Trần Anh Group phấn đấu trở thành đơn vị đầu tư và phát triển dự án được sự tín nhiệm của khách hàng, hứa hẹn sẽ trở thành một tập đoàn đa chức năng, ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

============================================================

Xem thêm thông tin về Trần Anh Group tại: https://trananhrealestate.vn